Projektet DansARR Öst

Bild Paper Plane. Foto: Simon Söderberg

Bakgrund

”DansARR Öst” är en satsning som görs tillsammans med Dans i Öst och dansverksamheten inom Riksteatern nationellt och med stöd från Region Östergötland. Satsning syftar till att bygga upp nya stabila arrangörer för dans i Östergötland. Själva arrangemangen ska göras med start under 2017 men inleds redan under hösten 2016 med olika utbildningsinsatser.

 

Långsiktiga mål:

  • Att det långsiktigt kommer att arrangeras fler offentliga dansföreställningar för en vuxen publik
  • Att det byggs upp ett antal nya dansarrangörer i länet, främst genom att riksteaterföreningar börjar arrangera dans kontinuerligt. Det krävs en kontinuitet över lång tid för att bygga upp en ny publik.
  • Att arrangörerna får tillgång till kunskap om dans och publikarbete med inriktning mot dans
  • Att arrangörerna därmed kan bredda sin publik och utbud

Tre teaterföreningar som satsar på dans

Tre riksteaterföreningar från Östergötland ingår i satsningen. Det är:

Dessutom ingår riksteaterföreningen KARIL i Linköping i  gemensamma träffar och utbildningar eftersom de redan via Linköpings kommun är engagerade i Dansnät Sveriges turnéutbud.

Inplanerade & genomförda evenemang 2017

Resa till Dansmässan, Nacka, 27 jan