Om Dansscen Öst

Dansscen Öst

Dansscen Öst är platsen där alla professionella dansföreställningar i Östergötland kan samlas.

Här finns bl a de föreställningar som finns inom projektet DansARR Öst och de föreställningar som arrangeras i Linköping av Linköpings kommun och riksteaterföreningen KARIL.

Dansscen Öst drivs av Riksteatern Östergötland och Dans i Öst med stöd av Region Östergötland.